Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

NHÀ NGOẠI CẢM NGUYỄN THỊ NGHI NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

        Sáng ngày 18/8/2013, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Lạc Long - Kinh Môn - Hải Dương, Đảng ủy và Ủy ban Nhân Dân xã Lạc Long đã tổ chức buổi lễ " Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng tám - Quốc Khánh 2/9 và trao Huân Chương Lao động hạng 3 cho Bà Nguyễn Thị Nghi".

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

CÁC BAN TRONG ĐIỆN THỜ THÁNH MẪU

          Nếu tính đầy đủ thì có 9 ban thờ trong điện thờ Thánh Mẫu. Tuy vậy,thường các đền chỉ thờ một số ban và các ban thường thường không thờ đủ các vị thánh.

TỨ PHỦ THÁNH CẬU

          Là các vị Thánh với hình tượng nam thiếu niên tinh nghịch. Tứ Phủ Thánh Cậu gồm thập nhị vị (mười hai Thánh Cậu). Tuy nhiên, tài liệu về nhân thân của các cậu hầu như không có tài liệu kể cả các giai thoại lưu truyền. Các cậu thường được phối thờ ở cung cậu tại các đền phủ, rất ít có đền thờ riêng các cậu.

QUAN HOÀNG MƯỜI LÀ AI

          Quan Hoàng Mười hay còn gọi là Ông Mười Nghệ An, Thánh Ông Hoàng Mười. Ông là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình, vốn là thiên quan trên Đế Đình, thần tiên trong chốn Đào Nguyên. Theo lệnh ông giáng trần để giúp dân phù đời. Về thân thế của ông khi hạ phàm thì có rất nhiều dị bản. 

Quan ĐỆ NGŨ TUẦN TRANH

       Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh. Hay còn gọi là Ông Lớn Tuần Tranh. Ông là con trai thứ năm của Vua Cha Bát Hải Động Đình.

Sự tích Mẫu Liễu Hạnh

         Căn cứ vào ”Quảng Cung linh từ phả ký”, “Quảng Cung linh từ bi ký” và “Cát Thiên tam thế thực lục” hiện đang lưu giữ ở địa phương do Ban quản lý di tích – danh thắng của tỉnh Nam Đính sưu tầm, được Hội đồng khoa học lịch sử Nam định thẩm định thân thế và sự tích Mẫu Liễu Hạnh như sau:


QUAN HOÀNG BẨY

         Quan Hoàng Bẩy được thờ tại đền Bảo Hà, Lao Cai. Quan Hoàng Bảy còn được gọi là Ông Bẩy, Ông Bẩy Bảo Hà, Thánh Ông Hoàng Bảy. Ổng Bảy đươc coi là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Ông là thứ bảy trong Tứ Phủ Thánh Hoàng nên gọi ông là Ông Bảy.