Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

ĐỀN VOI PHỤC

          Ngày 20 tháng 9 năm 2013, đền Voi Phục - Thụy Khuê đã làm lễ Trấn trạch sau gần 3 năm Trùng tu.  Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ.

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

ĐỀN MẪU KỲ ANH

       Đền Mẫu Kỳ Anh thờ bà Nguyễn Thị Bích Châu. Đây là một di tích lịch sử, đã được dựng lên cách đây trên sáu trăm năm tại xã Kỳ Ninh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh.