Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

TỨ PHỦ THÁNH CẬU

          Là các vị Thánh với hình tượng nam thiếu niên tinh nghịch. Tứ Phủ Thánh Cậu gồm thập nhị vị (mười hai Thánh Cậu). Tuy nhiên, tài liệu về nhân thân của các cậu hầu như không có tài liệu kể cả các giai thoại lưu truyền. Các cậu thường được phối thờ ở cung cậu tại các đền phủ, rất ít có đền thờ riêng các cậu.
       Các Cậu thường được coi là các hoàng tử thiên cung theo lệnh Ngọc Hoàng giáng hạ hộ dân, dẹp giặc, dạy dân nghề nghiệp và về trời vào tuổi niên thiếu.  
        

     Một số Cậu điển hình:
           -  Cậu Hoàng Cả (sắc phục màu đỏ)
           -  Cậu Hoàng Đôi (sắc phục màu xanh)
           -  Cậu Hoàng Bơ (sắc phục màu trắng)
           -  Cậu Hoàng Tư Long thành (sắc phục màu vàng)
           -  Cậu Bé (sắc phục màu xanh)

        Người ta quan niệm mỗi bản đền đều có một cậu bé coi giữ gọi là cậu bé bản đền,. Ví dụ, đền Đồi Ngang có Cậu bé Đồi Ngang. Tuy vậy, trang phục các giá Cậu thường là áo cánh (màu áo đã nói ở trên) đầu vấn khăn đầu rìu, chân quấn xà cạp đi giày thêu, hài thêu. Diễn xướng trong giá Cậu thường là múa hèo, múa gậy, bắn cung,hoặc múa lân v.v. Giá Cậu Bơ Thoải còn có múa chèo đò, giăng lưới bắt cá...
     

            Xem thêm:

                   Tứ Phủ Chầu Bà
                   Ngũ Vị Tôn Quan
                   Tứ Phủ Quan Hoàng
                   Tứ Phủ Thánh Cô