Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

ĐỀN VOI PHỤC

          Ngày 20 tháng 9 năm 2013, đền Voi Phục - Thụy Khuê đã làm lễ Trấn trạch sau gần 3 năm Trùng tu.  Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ.
Ảnh
Sư thầy làm lễ Trấn trạch 

Bát hương bắt đầu hóa sau khi làm lễ Trấn trạch